FontServis

Služby

Lokalizace fontů

Opravy fontů

Konverze fontů

Konzultace

> Ceník <

Podpora

Časté otázky

Reference

Odkazy

Expertní nabídka

Tvorba OpenType

Kerning

Postprodukce

Písmo pro Tesco — případová studie

Korporátním písmem společnosti Tesco je elegantní groteskantikva stejného jména. Bohužel původní fonty byly lokalizovány velmi nedbale, některé české znaky byly velmi nevhodně navržené, zcela chyběl kerning znaků s diakritikou. Klient navíc přišel se speciálními požadavky na dodatečné úpravy fontů, které by usnadnily sazbu propagačních letáků.

Postup při lokalizaci rodiny písem Tesco

Nejprve byly doplněny a opraveny akcentované znaky, aby font pokrýval většinu evropských jazyků. Ve většině případů jsme respektovali akcenty navržené autorem písma, pouze u znaků jako ď nebo ť jsme museli provést zásadní úpravy.

diakritika

Speciální nástroje nám umožňují bez problému nakopírovat kerning i na akcentované znaky. Aby zbytečně nenarůstal počet kerningových dat ve fontu, páry, které nemohou v žádném jazyce existovat, tedy ty, co kombinují kupř. polské a rumunské znaky, jsou automaticky vynechány.

kerningové páry

Původní číslice ve fontu byly neproporcionální tabulkové. Při sazbě cenových údajů neproporčními číslovkami je čtenář maten nevyrovanými mezerami mezi některými číslicemi. Proto jsme do fontu doplnili alternativní sadu proporčních číslic. Dalším požadavkem klienta byla sada horních indexových číslic, kterými jsou sázeny haléřové údaje.

číslice

Nejnáročnější částí tvorby OpenType verze rodiny Tesco byl požadavek na automatickou sazbu cenových údajů tak, aby haléře nebyly odděleny desetinnou čárkou, ale aby byly sázeny horními indexy a aby se sekvence znaků ,- nebo .- automaticky změnila na speciální znak. Napíše-li sazeč místo desetinné čárky tečku, automaticky jsou haléře převedeny na horní indexy.

automatické záměny

V průběhu práce na fontech přišel klient s nápadem na zjednodušení stávajícího škrtání cen používaného při slevách. Ve fontu je naprogramován algoritmus, který automaticky změní lomítko zapsané za měnovou hodnotou na škrtnutí, které se navíc mění dle počtu cifer. Sazba letáků je tím velmi zjednodušena. Záměny reagují na kontext, v běžné sazbě se lomítko samozřějmě chová normálně.

kontextové záměny

Na závěr projektu byly do rodiny fontů Tesco doplněny ještě speciální znaky, jako například symbol pro průměr, a poté byly fonty vyexportovány do formátu OpenType s upravenými jmény, aby se v menu aplikací řadily od řezu Regular po řez Black a „nerozpadaly“ se do několika rodin. Znaky jsou také pečlivě a konzistentně seřazeny a seskupeny pro snadný výběr v paletě glyfů v Adobe Creative Suite.