FontServis

Služby

Lokalizace fontů

Opravy fontů

Konverze fontů

Konzultace

> Ceník <

Podpora

Časté otázky

Reference

Odkazy

Expertní nabídka

Tvorba OpenType

Kerning

Postprodukce

Tvorba OpenType fontů

Počítačová písma ve formátu OpenType mohou obsahovat řadu speciálních pokročilých typografických funkcí. Pomůžeme vám vytvořit profesionální fonty využívající všech výhod, které OpenType přináší.

Spojení několika fontů do jednoho funkčního OpenType

Nabízíme vám konverzi vašich písem, která do jednoho fontu zahrne i malé kapitálky, alternativní sady čísel, ozdobné znaky apod.

Naprogramování speciálních funkcí OpenType fontů

Obsahuje-li váš font malé kapitálky, různé varianty číslic, horní a dolní indexy, ligatury či ozdobné tvary znaků, naprogramujeme ho tak, aby všechny tyto speciální vlastnosti bezchybně a automaticky fungovaly. Stejně tak doplníme do fontu i neobvyklé vlastnosti, které vám mohou usnadnit rutinní práci — viz případová studie Písmo pro Tesco.

Finální export

Na závěr písma vhodně pojmenujeme, nastavíme řadu parametrů a vyexportujeme tak, aby výsledné OpenType fonty fungovaly bezvadně ve všech moderních aplikacích a na obou hlavních platformách nebo na webu jako webfonty.